Livsstil

Top 10 Tøsefilm – Pt 2. ♡

Som I sikkert alle ved, er jeg en rigtig pige-pige, så jeg elsker selvfølgelig også en go’ tøsefilm! Sådan en rigtig hyggelig, feel-good en af slagsen! Derfor tænkte jeg, at jeg ville dele mine absolutte yndlings med jer. Så her får I de sidste 5 af mine 10 anbefalinger. Så har I dem, lige op til en weekend, som vist skulle blive noget grå og våd – But what’s new?
Hvis I ikke fik set Pt. 1 med de første 5 Must Sees, så finder I dem lige her!


Skal, skal ikke?

Jeg faldt helt tilfældigt over denne film, og havde aldrig hørt om den, og jeg havde egentlig heller ikke de store forventinger til den – Hvorfor ved jeg ikke, den virkede nok bare meget forudsigelig – Men den fik en chance, og jeg tog heldigvis fejl! Jeg synes nemlig slet ikke den er forudsigelig, tværtimod synes jeg den fanger og at historien overrasker flere gange undervejs.

“Rachel er en talentfuld topadvokat i New York, der er træt af at være single. Den ellers altid så pæne pige ender på sin 30 års fødselsdag i armene på en fyr, som hun har været småforelsket i siden jurastudierne – Han hedder Dex, men er desværre selvsamme Dex, der er forlovet med Darcy – Rachels bedste veninde.”


The Notebook

Ingen Top10 over tøsefilm uden The Notebook, som er et fantastisk drama baseret på romanen af Nicholas Sparks. De fleste af jer har nok set den, men HVIS I ikke har, så kan det altså kun gå for langsomt – Helt seriøst, sæt den på nu.. Ja, nu! 😀 Men hey! Inden I trykker play, så find lige en pakke Kleenex frem!

“Duke læser højt for sin veninde på plejehjemmet fra sin notesbog, der indeholder kærlighedshistorien om Noah og Allie; To teenagere, som forelsker sig, over hals og ho­ved og de­ler en uforg­lem­me­lig som­mer sam­men i det syd­li­ge USA. Men Al­lies over­klas­se-for­æl­dre øn­sker for in­tet i ver­den at hun skal gif­te sig med en knægt fra ar­bej­der­klas­sen og sæt­ter en stop­per for for­hol­det. Al­lie dra­ger bort for at star­te på sko­le, mens Noah bli­ver til­ba­ge. Han skri­ver bre­ve til hen­de hver dag i et år, men får al­drig svar. Da de ved et til­fæl­de mø­des man­ge år se­ne­re er det for sent – Al­lie er for­lo­vet og skal gif­tes”


Friends With Benefits

Ja ja, den danske titel er faktisk Bollevenner, men helt ærligt, det navn er altså for useriøst til en så skarp og så go’ film! Hvorfor er den ikke bare direkte oversat til Venner med Fordele?? Anyway! Denne romantiske komedie er sådan en rigtig feel-good film, som man kun kan blive i godt humør af. Justin Timberlake og Mila Kunis har en fantastisk og overbevisende kemi på skærmen, de er rappe i replikkerne, og filmen og historien er simpelthen så sød og så ægte – Den skal ses!

“Dylan og Ja­mie er så sing­le, som man nu kan være og da den New York-ba­se­re­de he­ad­hunter Ja­mie for­sø­ger at lok­ke den LA-ba­se­re­de Dylan til et lu­kra­tivt job i New York, bli­ver de hur­tigt ven­ner. De har beg­ge to væ­ret igen­nem så man­ge for­li­ste for­hold, at de af­ta­ler at drop­pe den over­vur­de­re­de kær­lig­hed og fo­ku­se­re ude­luk­ken­de på at have det sjovt og nyde li­vet. Så da Dylan flyt­ter til New York og be­gyn­der at hyg­ge sig med Ja­mie, gri­ner de me­get af den kær­lig­hedsmyte, de me­ner Hol­lywood kun har op­fun­det for at lok­ke sva­ge sjæ­le i bi­o­gra­fen – Men så er det, at de to ind­le­der et su­per se­xet, vok­se­n­eks­pe­ri­ment: Kan de to ven­ner, der beg­ge er selv­stæn­di­ge sing­les, til­fø­je “hyg­ge­sex” til de­res i øv­rigt gode og pla­to­ni­ske ven­skab og så und­gå alle de fald­gru­ber, der uvil­kår­ligt op­står, når man bli­ver fo­rel­sket?”


Dear John

Ja, endnu en film baseret på en roman af Nicholas Sparks – Han kan altså bare et eller andet, når det kommer til at lave gode, gribende kærlighedshistorier, og dette romantiske drama med Channing Tatum (oh yes!) og Amanda Seyfried i hovedrollerne er bestemt ingen undtagelse!

“John Ty­ree er pro­fes­sio­nel sol­dat i den ame­ri­kan­ske hærs spe­ci­alstyr­ker. Han er ud­sta­tio­ne­ret i Tys­kland, men med op­ga­ver i ver­dens ak­tu­el­le brænd­punk­ter, kon­flik­ter og kri­ge. På or­lov hjem­me mø­der han til­fæl­dig­vis Sa­van­nah, og de fo­rel­sker sig i hin­an­den. Sa­van­nah og John hol­der in­tens kon­takt gen­nem en ræk­ke bre­ve, og John lover ikke at for­ny sin kon­trakt med mi­li­tæ­ret. 9/​11 kom­mer imel­lem de­res pla­ner om en ny frem­tid sam­men, for­di John fø­ler, han bør bli­ve i mi­li­tæ­ret.”


The Wedding Date

Sød og hyggelig film med Debra Messing og Dermot Mulroney i hovedrollerne. En typisk romantisk komedie fyldt med kærlighed, venskab, drama og utroskab – Pefekt til en tøsehygge-aften!

“Ikke nok med at Kat El­lis er ble­vet vra­get af hen­des for­lo­ve­de Jef­frey, men nu skal hen­des lil­le­sø­ster gif­tes og Jef­frey skal være for­lover! Tan­ken om at skul­le være mål for med­li­den­de blik­ke, kik­se­de kom­men­ta­rer og ikke mindst for­æl­dre­nes skuf­fe­de blik­ke gør Kat des­pe­rat. Så des­pe­rat at hun hyre en luksus escort­fyr fra New York, som skal give sig ud for at være hen­des nye char­me­ren­de kæ­re­ste og sam­ti­dig gøre eks­kæ­re­sten ufat­te­lig ja­loux. Den me­get pro­fesio­nel­le og smi­gren­de escort­fyr Nick Mer­cer vi­ser sig at vær­re tem­m­lig godt (ud)ru­stet til job­bet og hjæl­per ikke mindst Kat med at navi­ge­re mel­lem hen­des skø­re en­gel­ske fa­mi­lie og hen­des sle­ske gam­le flam­me Jef­frey.”


– Jeg håber det kunne give lidt inspiration til jeres næste tøse-hygge, og så bliver jeg jo nødt til at spørge, om I har nogle søde, hyggelige, rørende eller bare fuldstændigt morsomme tøsefilm I kan anbefale? 🙂 Skriv meget gerne en kommentar herinde eller på bloggens facebook-side 🙂

Tak fordi I læser med! MØS ♡

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.